გურამ ყიფიანი – ძველი საქართველოს ქალაქები და უფლისციხეები (პოლისები და ნეკროპოლისები)

გურამ ყიფიანი - ძველი საქართველოს ქალაქები და უფლისციხეები (პოლისები და ნეკროპოლისები)