ალექსანდრე დავით ჩუბინიძე – არქიტექტურისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კავშირი