ვიდეო გალერეა

ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი - მინიმალიზმის დაბადება და განვითარება თანამედროვე არქიტექტურაში

ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი - მინიმალიზმის დაბადება და განვითარება თანამედროვე არქიტექტურაში

მანანა მენაბდე - ქალაქური რომანსი

მანანა მენაბდე - ქალაქური რომანსი

ლადო ვარდოსანიძე - ტრადიციული და თანამედროვე კულტურების შედარება ქალაქმაფორმირებელი როლის ჭრილში

ლადო ვარდოსანიძე - ტრადიციული და თანამედროვე კულტურების შედარება ქალაქმაფორმირებელი როლის ჭრილში

ნიკა შავიშვილი - ახლებური შეთავაზება თუ გაცვეთილი ფორმა? მიმდინარე ქართული არქიტექტურა გზაგასაყარზე

ნიკა შავიშვილი - ახლებური შეთავაზება თუ გაცვეთილი ფორმა? მიმდინარე ქართული არქიტექტურა გზაგასაყარზე

გოგი ალექსი-მესხიშვილი - თბილისის არქიტექტურა და მისი პრობლემები

გოგი ალექსი-მესხიშვილი - თბილისის არქიტექტურა და მისი პრობლემები

გურამ ყიფიანი - ძველი საქართველოს ქალაქები და უფლისციხეები (პოლისები და ნეკროპოლისები)

გურამ ყიფიანი - ძველი საქართველოს ქალაქები და უფლისციხეები (პოლისები და ნეკროპოლისები)

ლევან გიგინეიშვილი - რუსთაველი, პიკო დელა მირანდოლა და რენესანსის ახალი სივრცეები

ლევან გიგინეიშვილი - რუსთაველი, პიკო დელა მირანდოლა და რენესანსის ახალი სივრცეები

ალექსანდრე დავით ჩუბინიძე - არქიტექტურისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კავშირი

ალექსანდრე დავით ჩუბინიძე - არქიტექტურისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კავშირი

კობა ყალიჩავა - სამშენებლო კანონმდებლობის განვითარება საქართველოში და ადამიანის ძირითადი უფლებები - რეტროსპექტიული ანალიზი და მომავლის პერსპექტივა

კობა ყალიჩავა - სამშენებლო კანონმდებლობის განვითარება საქართველოში და ადამიანის ძირითადი უფლებები - რეტროსპექტიული ანალიზი და მომავლის პერსპექტივა

ლადო ვარდოსანიძე - საბჭოთა და თანამედროვე ქართული ქალაქმშენებლობითი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი

ლადო ვარდოსანიძე - საბჭოთა და თანამედროვე ქართული ქალაქმშენებლობითი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი