გუნდი

ვახტანგ ჯოხაძე

ვახტანგ ჯოხაძე

თავმჯდომარე

მარიამ ოლქიშვილი

მარიამ ოლქიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

ვლადიმერ ვარდოსანიძე

ვლადიმერ ვარდოსანიძე

სივრცითი დაგეგმის ცენტრის უფროსი

ანა ებილაშვილი

ანა ებილაშვილი

ექსპერტიზის ცენტრის უფროსი

ნანა ოლქიშვილი

ნანა ოლქიშვილი

სასწავლო ცენტრის უფროსი

შაქრო ტყემალაძე

შაქრო ტყემალაძე

კვლევითი ცენტრის უფროსი

ნინო ჩაჩხიანი

ნინო ჩაჩხიანი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების ექსპერტი, არქიტექტორი

პავლე ძიძიგური

პავლე ძიძიგური

ურბანისტი, სივრცითი დადგეგმის ცენტრი

სოფიო ხორბალაძე

სოფიო ხორბალაძე

გის სპეციალისტი, კვლევითი ცენტრი

მიხეილ მუმლაძე

მიხეილ მუმლაძე

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების სპეციალსტი, არქიტექტორი

სოფიო მგალობლიშვილი

სოფიო მგალობლიშვილი

მარკეტინგი, ადმინისტრაცია

ლუკა მებურიშვილი

ლუკა მებურიშვილი

ოპერატორი, მონტაჟის რეჟისორი