ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი – მინიმალიზმი არქიტექტურაში

ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი - საჯარო ლექცია "მინიმალიზმის დაბადება და განვითარება თანამედროვე არქიტექტურაში"

საჯარო ლექციის ბმული