ლევან გიგინეიშვილი – რუსთაველი, პიკო დელა მირანდოლა და რენესანსის ახალი სივრცეები

ლევან გიგინეიშვილი - რუსთაველი, პიკო დელა მირანდოლა და რენესანსის ახალი სივრცეები

საჯარო ლექციის ბმული