ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი – მინიმალიზმის დაბადება და განვითარება თანამედროვე არქიტექტურაში