გოგი ალექსი-მესხიშვილი – თბილისის არქიტექტურა და მისი პრობლემები