სასწავლო ცენტრი

საქართველოს სივრცითი დაგეგმვისა და მშენებლობის კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი სპეციალობის და დაინტერესებული პირებისთვის ატარებს, როგორც მომზადების, ისე გადამზადების კურსებს, მათ შორის აწარმოებს სახელმწიფო და ადგილობრივი ორგანოების თანამშრომელთათვის.

კულტურის, არქიტექტურის, სივრცითი განვითარებისა და მართვის საკითხებისადმი საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით ცენტრში ყოველკვირეული საჯარო ლექციები იმართება. მომხსენებლები აუდიტორიას ბაგებში, საკანდელიძის #6-ში ხვდებიან და აქტუალურ თემებზე საუბრობენ. საჯარო ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.