კურსე რეგისტრაცია

კურსე რეგისტრაცია


    თანახმა ვარ, ჩემი პერსონალური მონაცემები ა(ა)იპ „საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტის" მხრიდან დამუშავდეს არქიტექტურულ-სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობაზე ჩასატარებელი ტრენინგის სრულყოფის მიზნებისათვის.