სოსო სალუქვაძე – თბილისის ურბანული ტრანსფორმაცია

თბილისის ურბანული ტრანსფორმაცია: სივრცითი ცვლილებების სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. ვიდეო-ლექციის ბმული