კობა ყალიჩავა – სამშენებლო კანონმდებლობის განვითარება საქართველოში და ადამიანის ძირითადი უფლებები – რეტროსპექტიული ანალიზი და მომავლის პერსპექტივა

კობა ყალიჩავა - სამშენებლო კანონმდებლობის განვითარება საქართველოში და ადამიანის ძირითადი უფლებები - რეტროსპექტიული ანალიზი და მომავლის პერსპექტივა

საჯარო ლექციის ბმული