გოგი ალექსი-მესხიშვილი – თბილისის არქიტექტურა და მისი პრობლემები

გოგი ალექსი-მესხიშვილი - თბილისის არქიტექტურა და მისი პრობლემები

საჯარო ლექციის ბმული