შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების (41-ე დადგენილების) არქიტექტურულ-დაგეგმარების შესახებ სერტიფიცირებულ ტრენინგ კურსი.

განრიგი

განრიგი

02.03.2020-10.04.2020
ხანგრძლივობა

ხანგრძლივობა

30 საათი
ფასი

ფასი

1250 ლარი
 • კურსის შესახებ
 • SDMI - საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტი ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N-41-ე დადგენილებთ) არქიტექტურულ-დაგეგმარების შესახებ სერტიფიცირებულ ტრენინგ კურსს გთავაზობთ

 • ლექტორები
 • გიორგი ლოთიშვილი

 • სილაბუსი
 • ტრენინგი მოიცავს შემდეგ ძირითად თემებს:

   

  ტრენინგ კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეები მიეჩვევიან უსაფრთხოების წესების შესაბამის არქიტექტურულ-დაგეგმარებით აზროვნებას და ჩამოუყალიბდებათ განსხვავებული მიდგომები. შეძლებენ აღნიშნული წესების გამოყენებას, როგორც არქიტექტურული პროექტის მომზადებისას, ასევე მისი შემოწმებისას.

  სილაბუსის გადმოწერა